Deze termen zijn redelijk nieuw en echt in opkomst. Het is feitelijk een detachering, maar dan met een flexibel verloningssysteem. Dit heeft zowel zijn voor- als nadelen. Elke partij hanteert hierbij haar eigen voorwaarden. Er is nog geen definitie bepaald voor deze vormen van flexibel werk.

Flexer, midlancer & employeneur in de volksmond

Over het algemeen is deze constructie juridisch vergelijkbaar met een detacheringsconstructie, het wordt echter in de markt gezet als zelfstandig ondernemen vanuit loondienst. Hierbij benoemen de partijen de voordelen van zelfstandig ondernemen, zoals keuzevrijheid in opdrachten en tarief en niet de nadelen zoals zonder opdracht zitten of een dure arbeidsongeschikheid verzekering.

In de meeste gevallen krijgt de “midlancer” (laten we het even midlancer noemen) een (laag) basisloon, met daarnaast 30% tot 70% van het uurtarief op declarabele uren als bonus. Of de midlancer zelf op zoek gaat naar opdrachten is afhankelijk van de organisatie waarbij deze in dienst komt.

Mocht de midlancer zonder opdracht zitten, dan krijgt hij/zij gewoon maandelijks uitbetaald en wordt er een schuld opgebouwd die weer ge-int wordt van de toekomstige bonussen. Dit is overigens niet altijd het geval.

Wij hebben een aantal mensen die werkzaam zijn via een dergelijke constructie geïnterviewd: zij geven aan ongeveer evenveel te verdienen als in loondienst. In de maanden dat ze zonder opdracht zitten verdienen ze minder, terwijl ze anders weer bovengemiddeld verdienen.

Voordelen:

Nooit zonder inkomen t.o.v. zelfstandig ondernemen

Recht op ziektekosten en verzekerd bij arbeidsongeschiktheid

Nadelen:

X Hypotheek gebaseerd op basisloon (vaak vergelijkbaar met WW)

X Geen vrijheid in ondernemen

X Niet meer als zzp’er voor deze opdrachtgevers kunnen werken

Vaak wordt deze manier van flexibel werken gekozen door mensen die de stap naar ondernemen nog niet aandurven. Een groot nadeel hiervan is dat je niet meer als zelfstandig ondernemer aan de slag mag gaan bij de opdrachtgevers waarbij je in deze constructie hebt gezeten. Dit wordt door de Belastingdienst namelijk gezien als schijnzelfstandigheid/draaideur constructie.