“Hoge Raad beslist
Zzp-overeenkomst
telt niet”

“Hoge Raad beslist Zzp-overeenkomst telt niet”

Uitgelicht:

Uitspraak Hoge Raad: “Zzp-overeenkomst telt niet, het gaat om de praktijk”

De Hoge Raad oordeelde op 6 november j.l. dat het niet uitmaakt wat er in een overeenkomst wordt vastgelegd, maar dat het gaat om hoe de arbeidsrelatie er in de praktijk uitziet.

Voorheen was het voor de rechters het belangrijkst: wanneer een opdrachtgever en een zzp’er een overeenkomst hebben dit zou betekenen dat het werk op freelance basis is. Zelfs wanneer de zzp’er in praktijk hetzelfde werk doet als de andere collega’s met een arbeidscontract, kan de zzp’er geen arbeidscontract afdwingen.

Nu met de uitspraak van het Hoge Raad kan het anders zijn. Als je bijvoorbeeld als zelfstandige verpleegkundige hetzelfde werk doet als mede collega’s in dienst, en je ben daar niet tevreden mee, dan zou je door deze uitspraak aan kunnen vechten. Echter in de discussie zou ook andere zaken meespelen. Is er sprake van een gezagsverhouding? Heb je recht op  loon bij ziekte? Mag je als zzp’er zelf je vervanger aanwijzen? Word je verplicht bepaalde kleding te dragen? Over dit alles wordt nog steeds gedebatteerd.

FNV
FNV vindt dat deze uitspraak ertoe kan leiden dat een heleboel zelfstandigen als werknemers gekwalificeerd moeten worden. Wat betreft de vakbond komt de uitspraak in deze Coronacrisis op een goed moment omdat de crisis duidelijk laat zien wat de gevolgen zijn als je niet goed beschermd bent onder het arbeidsrecht. Overigens kan de uitspraak ook andersom impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen die zelfstandige specialisten liever in loondienst willen hebben.

Concreet
Kortom ZZP’ers, Opdrachtgevers en Intermediairs moeten hun zaken aan de voorkant beter voor elkaar krijgen.
Het zal nu niet direct gevolgen hebben omdat de rechter geen strakke kaders heeft gezet maar wel een richting heeft gegeven.

De wet DBA kan nu gehandhaafd gaan worden waarbij partijen het excuus dat ze niet bedoeld hebben een arbeidsovereenkomst aan te gaan niet meer zal gelden als reden om niet te beslissen dat er een (verkapt)loondienstverband is. Alle daarbij mogelijke naheffingen en boetes kunnen nu dus uitgedeeld worden.

Goed om te weten
Voor de iets langere termijn zal dit betekenen dat, mits men voldoende slagkracht optuigt om te kunnen handhaven, dat er een jacht gemaakt kan gaan worden op ZZP’ers en inhurende bedrijven die op oneigenlijke gronden in die constructie samenwerken. Het systeem van Goodweek ZZP is zo gebouwd dat je dit kan uitsluiten en zorgt ervoor dat je de ZZP-inhuurprocessen futureproof kan inrichten.

Goodweek ZZP zorgt ervoor dat de modules van de ondernemerstoets en de Opdrachtverklaring (en de Modelovereenkomsten) op ieder gewenst moment naar de nieuwste wet- en regelgeving worden aangepast. Dankzij deze flexibiliteit is onze software altijd up-to-date en loop je als Opdrachtgever, ZZP’er of intermediair geen enkel risico.

Heb je vragen of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Bron
Hoge Raad: Directe weblink

Goodweek ZZP
Contactpersoon: Robbert Jan de Rooij
E-mailadres: rob@goodweekzzp.nl