Onzekere toekomst voor ZZP’ers

Onzekere toekomst voor ZZP’ers

Onzekere toekomst voor ZZP’ers

Het rommelt al jaren in de wereld van zzp’ers en opdrachtgevers. Het kabinet werkt sinds zijn aantreden aan een nieuwe wet- en regelgeving rond zzp. Inmiddels worden veel zelfstandige professionals geraakt door de Coronacrisis. Deze valt namelijk niet onder normale bedrijfsrisico’s. Tevens laat ook deze crisis zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen.

Webmodule ZZP
De webmodule is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Als dat het geval is, wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen. Dit geldt echter alleen wanneer de webmodule naar waarheid is ingevuld.

Uit de testfase blijkt dat de webmodule in de meeste gevallen duidelijkheid geeft. De opdrachtgevers zouden in 25% van de opdrachten een opdrachtgeversverklaring krijgen voor de in te huren zzp’er. In 27% van de opdrachten is geen uitsluitsel te geven. Dit komt bijvoorbeeld doordat experts het niet met elkaar eens zijn over de kwalificatie van de werkrelatie of in een sector te veel maatwerk vraagt waar de webmodule geen rekening mee kan houden.
In 48% van de opdrachten gaf de webmodule de indicatie dienstbetrekking, wat inhoudt dat er waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst nodig is.

Deze uitkomsten kunnen voor bedrijven aanleiding zijn om te beraden of de werkrelatie met zzp’ers in de toekomst anders moet worden vormgegeven.

Handhaving
Het handhavingsmoratorium is tot 1 januari 2021 verlengd. Tijdens dit moratorium handhaaft de Belastingdienst en grijpt in wanneer een opdrachtgever kwaadwillend blijkt ofwel wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtgevers dienen dan binnen een redelijke termijn van in meeste gevallen tot 3 maanden hun werkwijze aan te passen. De verwachting is dat vanaf begin 2021 de handhaving wordt geïntensiveerd.

Intrekken wetsvoorstel
Het kabinet heeft besloten niet verder te gaan met het wetsvoorstel voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. Het kabinet stelt, mede op basis van een internetconsultatie, vast dat het niet goed mogelijk is om tegemoet te komen aan de bezwaren zonder tegelijkertijd afbreuk te doen aan de effectiviteit van de maatregelen.

Conclusie
Bij opdrachtgevers en zzp’ers is behoefte aan duidelijkheid en zekerheid echter is het nog onzeker hoe de wet- en regelgeving gaat worden.

Concrete vraagstukken:

  • Wanneer ben je ondernemer buiten loondienst als zzp’er?
  • Wanneer verplicht verzekeren of afsluiten van een pensioen?
  • Verplicht stellen van een opdrachtgeversverklaring?
  • Wanneer en hoe gaat de overheid handhaven?
  • Wanneer komt het uiteindelijke uitsluitsel over dit alles?
  • Komt er een verplichte webmodule per opdracht en hoe gaat deze eruit zien?
  • Hoe weet een zzp’er zeker dat hij/zij in de ogen van de overheid ondernemer is en blijft?


Goodweek ZZP heeft antwoorden en dé oplossing voor zowel zzp’ers als opdrachtgevers
De testuitslag van de voorlopige webmodule geeft aan dat veel bedrijven wijzigingen moeten doorvoeren om zzp’ers te kunnen blijven inzetten. Techstartup Goodweek ZZP heeft een alternatief en biedt de beste marktoplossing voor dit maatschappelijk vraagstuk. Dat doen we met onze Goodweek Opdrachtverklaring: een module waarmee je als opdrachtgever elke opdracht tot in detail in kaart brengt en toetst. Wanneer deze positief is, ontvang je niet alleen een Goodweek-certificaat, maar weet je ook zeker dat je geen verkapt loondienstverband aangaat met de zzp’er. Ongeacht wat de wet- en regelgeving gaat worden, Goodweek ZZP zorgt er met de nieuwste hybride software voor dat zowel de opdrachtgever als de zzp’er met juridisch waterdichte documentatie werken. Wij zorgen vooraf voor duidelijkheid en voor tussentijdse bewaking. Hierdoor kunnen zowel opdrachtgevers als zzp’ers zorgeloos blijven ondernemen.

Wil je meer weten wat Goodweek ZZP voor jou als opdrachtgever of zzp’er kan betekenen?
Laat je terugbellen door onze specialist.

Bel me terug formulier