Zzp’er of toch een freelancer?

Zzp-er of toch een freelancer?

Ben jij een freelancer of zzp’er?

Werk jij voor jezelf? Dan heb je ook vast besloten hoe je jezelf noemt. Maar klopt dat nu eigenlijk. Geen zorgen: Goodweek brengt je duidelijkheid! Laten we het verschil tussen zzp en freelance eens onder de loep nemen. Zo weet jij voortaan precies wat er wordt bedoeld en hoe jij jezelf kunt noemen.

In de markt zie je dat veel zelfstandig ondernemers die zichzelf verhuren voor hbo+ functies op interim basis, zichzelf freelancers of zp’er noemen. Zelfstandig ondernemers die zichzelf verhuren voor fysieke opdrachten. (bouw, metaal, etc.) noemen zich vaak zzp’ers. Dit zijn over het algemeen de zelfstandig ondernemers die praktischer (mbo 1,2) geschoold zijn. Een interim manager bij Unilever is net zo goed een zzp’er als dat een ijzerdraadvlechter die zelfstandig een opdracht voor BAM uitvoert is. Echter hoor je de interim manager vaker zichzelf een freelancer noemen en de ijzerdraadvlechter wel de term zzp’er gebruiken.

 

Volgens het woordenboek

zzp’er (de; m,v; meervoud: zzp’ers) 1 afkorting van: zelfstandige zonder personeel (iem. die als ondernemer werkt zonder anderen in dienst te hebben)

zp (staat niet in het woordenboek) 1 afkorting van: zelfstandige professional

free·lance (bijwoord) 1 freelance werken zonder dienstverband

 

Feitelijk komt het dus neer op…

Hier komt voor de meeste lezers een verassing omdat er een groot contrast zit tussen wat deze begrippen feitelijk betekenen en hoe ze in de volksmond gebruikt worden. Feitelijk gezien zijn de begrippen geen rechtsvormen: ze geven aan dat de persoon in kwestie zelfstandig een opdracht uitvoert voor een opdrachtgever. Zodra iemand zich inschrijft bij de KvK (Kamer van Koophandel) bepaalt de Belastingdienst op basis van verwachtingen en later op basis van omzet, of deze persoon zich mag kwalificeren als werknemer, ondernemer (zzp’er) of resultaatgenieter (freelancer).

 

De freelancer

De belastingdienst gebruikt de term freelance voor resultaatgenieters. Bijv: iemand die naast zijn huidige baan nog een paar diensten levert, zoals een fotograaf of copywriter en hiermee niet voldoende verdiend om als ondernemer gezien te worden door de Belastingsdienst. Freelancers hebben dus geen ondernemersvoordelen en hoeven niet ingeschreven te staan bij de KvK. Mocht je een freelancer inhuren kun je er ook voor kiezen een fictief dienstverband aan te gaan, je draagt dan de loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) af via de opting-in-regeling van de Belastingdienst. Hiermee sluit je uit dat je naheffingen krijgt, mocht de belastingdienst bepalen dat de overeenkomst een schijnconstructie was.

 

Zp’er

Zp is een term die door de Belastingdienst niet gebruikt wordt en feitelijk niet gedefinieerd is. Zzp wordt door de Belastingsdienst gebruikt voor zelfstandig ondernemers zonder personeel. (Dit kunnen zowel eenmanszaken als BV’s zijn).

 

 

Good to be carefull 

Doordat deze termen geen eenduidige (wettelijke) definitie hebben, wordt er ook misbruik van gemaakt. Zo zijn er ook bedrijven die freelance banen aanbieden met een loondienst constructie. Dit is natuurlijk een leuke marketingverpakking, maar juridisch gezien gewoon een ander woord voor detachering of zelfs een uitzendconstructie (fase A met beding).

Let bij deze constructies goed op of de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn en welke zekerheid wordt geboden ten aanzien van de looptijd. Vraag jezelf ook af onder welke voorwaarden het bureau tussentijds de opdracht kan beëindigen. Is dit niet aantrekkelijk? Dan raden wij je aan voor jezelf te beginnen en een goede bemiddelaar te zoeken.